Artykuły

Artykuły z różnych czasopism, tematycznie związane z obróbkami szybkościowymi:

 • Hybryda do erodowania i szlifowania narzędzi
  Krzysztof Woźniak
  MM Magazyn Przemysłowy 09/2015, str.56-57
  Obsługa narzędzi wykonanych, czy też pokrytych PCD i PCBN nastręcza problemów ze względu na właściwości tych materiałów. W tym artykule przedstawiono hybrydową maszynę do erodowania i szlifowania narzędzi.
 • Kontrolowanie obciążeń mechanicznych podczas frezowanie
  Artykuł sponsorowany
  MM Magazyn Przemysłowy 09/2015, str.52-55
  Obciążenia mają wpływ na stabilność obróbki, która jest bardzo istotna w obróbkach szybkościowych.
 • Materiały narzędziowe we współczesnych narzędziach skrawających
  Tadeusz Sałaciński
  Stal. Metale. Nowe Technologie, 3-4/2015, strony: 52-57
  W artykule omówiono postępy i trendy we współczesnych materiałach stosowanych w narzędziach skrawających z uwzględnieniem powłok ochronnych. Szczególną uwagę zwrócono na materiały ceramiczne, coraz powszechniej wchodzące do praktyki przemysłowej.
 • Elastyczny diament
  Stal. Metale. Nowe Technologie, 3-4/2015, artykuł sponsorowany
  Elastyczny diament. Teraz płytki skrawające z PKD firmy Walter w standardzie ISO
  Ten, kto zajmuje się skrawaniem aluminium, nie przejdzie obojętnie obok diamentu polikrystalicznego (PKD). W porównaniu z węglikami spiekanymi diament polikrystaliczny ma wyraźne zalety ekonomiczne – przede wszystkim zapewnia wyższą prędkość skrawania i większą trwałość. Jedyną niedogodnością jest to, że narzędzia PKD, doskonale dopasowane do potrzeb, są zazwyczaj dostępne jedynie jako narzędzia specjalne. Dzieje się tak dlatego, że z uwagi na wąskie programy narzędzi standardowych ich wybór jest ograniczony. Firma Walter umożliwia po raz pierwszy elastyczność stosowania PKD w standardowym programie narzędzi z płytkami skrawającymi ISO. Oferowane są cztery nowe geometrie skrawające PKD do rozwiercania zgrubnego i dokładnego oraz toczenia.
 • Innowacyjność obrabiarek HSM
  Radosław Morek
  STAL Metale & Nowe Technologie, 5-6/2013, strona/strony: 31
  Obrabiarki HSM należy uznać za najbardziej innowacyjne produkty przemysłu obrabiarkowego w kontekście klasycznej obróbki skrawaniem. Wpływają na to m.in.: rekonfigurowalność, koncepcje obrabiarek, optymalizacja konstrukcji korpusów i innych podzespołów, nowe materiały oraz rozwój układów sterowania.
 • Obrabiarki HSM. Skomplikowana konstrukcja – większe możliwości.
  Radosław Morek
  STAL Metale & Nowe Technologie, 3-4/2013, strona/strony: 63
  Obrabiarki na potrzeby obróbek szybkościowych (ang. High Speed Machining) względem obrabiarek tradycyjnych dzieli wiele. Porównując konwencjonalne obrabiarki CNC do obrabiarek przeznaczonych do HSM, można mówić o podobieństwach, lecz prawdziwego znaczenia nabiera jakościowy postęp, który umożliwił praktyczne zastosowania HSM.
 • Kompleksowa obróbka – mit czy rzeczywistość?
  Radosław Morek
  STAL Metale & Nowe Technologie, 1-2/2013, strona/strony: 56
  Kompleksowość oznacza obejmowanie całości elementów lub zagadnień. Kompleksowość to inaczej także wielostronność. Czy możliwa jest realizacja kompleksowości na rynku obrabiarek i różnych technik wytwarzania? Na ile takie podejście może zapewnić rynkowy sukces? Czy i w jakich przypadkach odejście od trendu zawężania specjalizacji może okazać się korzystne i perspektywiczne zarówno dla firmy, jak i dla jej klientów?
 • Obrabiarki HSM
  Radosław Morek
  STAL Metale & Nowe Technologie, 7-8/2012, strona/strony: 8
  Obróbki szybkościowe (ang. HSM – High Speed Machnining) stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych przykładów postępu technologicznego w kontekście jakościowym. Szereg udoskonaleń, nowych materiałów narzędziowych, rozwiązań konstrukcyjnych samych obrabiarek, ulepszone łożyskowanie wrzecion napędów głównych i inne efekty postępu technologicznego umożliwiły skuteczne wdrożenie tej rodziny obróbek.
 • Weryfikacja programu obróbkowego – obróbka wirtualna
  Radosław Morek
  STAL Metale & Nowe Technologie, 7-8/2012, strona/strony: 32
  Technologiczne możliwości współczesnych wieloosiowych obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarki CNC) wymagają stosowania specjalistycznego oprogramowania lub systemów komputerowego wspomagania obróbki CAM. Ograniczone zdolności poznawcze człowieka oraz umiejętność abstrakcyjnego myślenia są niewystarczające, aby dokonać analizy i opracowania programu obróbkowego.
 • High Speed Machining przyszłością lotnictwa
  Włodzimierz Adamski
  STAL Metale & Nowe Technologie, 7-8/2012, strona/strony: 11
  Technologia High Speed Machining znalazło zastosowanie jako efektywne narzędzie w przemyśle lotniczym, samochodowym i form wtryskowych ze względu na znaczącą redukcję czasu obróbki, duże dokładności, jak i jakość obrabianych powierzchni. W artykule omówiono dobór warunków skrawania ze względu na drgania samowzbudne (chatter) obrabiarki CNC oraz symulację obróbki przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Przedstawiono przykłady wdrożeń w przemyśle lotniczym.
 • Droga do jakości. Obrabiarki HSM.
  Radosław Morek
  STAL Metale & Nowe Technologie, 5-6/2014, strona/strony: 42
  Niestabilność rynków regionalnych i światowych wymusza na producentach obrabiarek zwiększenie efektywności procesów technologicznych. Przykładem może być współistnienie technologii HSM oraz EDM. Dodatkowym, coraz częściej wdrażanym podsystemem jest także automatyzacja stanowisk obróbkowych, związana nie tylko z produkcję seryjną, lecz także cechująca się znaczną elastycznością (wieloosiowe centra obróbkowe).
%d bloggers like this: