MIKRON HSM 400U LP – centrum obróbkowe

MIKRON HSM 400U LP

Centrum obróbkowe frezarskie MIKRON HSM 400 LP jest zaprojektowane do wysokowydajnej w pełni symultanicznej obróbki 5-osiowej High Speed Milling typu Mikron HSM. W ujęciu dynamicznym przeciążenia przy przemieszczaniu dochodzą do 1,7 g (przyspieszenie i hamowanie). Dzięki temu przy zmiennych kierunkach ruchu frezu, nawet na krótkich odcinkach utrzymywane są właściwe parametry obróbki. Obrabiarka wyposażona jest we wrzeciona StepTec o prędkościach obrotowych od 30.000 obr/min do 54.000 obr/min. Wysoka dynamika obrabiarki i wysokie prędkości obrotowe wrzeciona pozwala na wydajne frezowanie kształtów 3D i uzyskiwanie wysokiej jakości powierzchni obrabianej. Przekłada się to także na wydłużenie okresu trwałości narzędzi. Efektem to skrócenie czasów obróbki, nawet kilkukrotne, oraz wyeliminowanie operacji ręcznego polerowania powierzchni. Możliwe jest realizowanie bardzo precyzyjnej obróbki frezami o niewielkiej średnicy (około 0,1 mm).

W obrabiarce zastosowano m.in. takie materiały i rozwiązania jak przedstawiono poniżej.

  • Korpus z polimerobetonu (bardzo dobre właściwości tłumienia drgań, stabilność termiczna). Korpus obrabiarki o konstrukcji zamkniętej bramy (portalowy). Korpus wykonany jest jako jednolity odlew z polimerobetonu.
  • Silniki liniowe w przesuwach dla osi X, Y, Z.
  • Silniki momentowe w osiach obrotowych.
  • Wrzeciona StepTec, w tym także wrzeciono CoolCore z chłodzonym wałem.
  • Wydajny układ CNC – Heidenhain iTNC 530.
  • Możliwość automatyzacji stanowiska obróbkowego poprzez wdrożenie paletyzacji z obsługą palet za pomocą robota przemysłowego.
  • Inteligentne moduły Smart Machine.

Centrum obróbkowe Mikron HSM 400 LP służy do precyzyjnej obróbki przedmiotów o skomplikowanych kształtach 3D takich jak: formy, matryce, elektrody, części maszyn. Skala produkcji nie ma tu znaczenia, może mieć charakter jednostkowy lub seryjny.

Części ruchome przemieszczają się po prowadnicach rolkowych z 4 rzędami rolek na każdy wózek. Siły tarcia są pomijalnie małe, a zespoły przesuwne cechują się wysoką sztywnością. Stół roboczy wykonany jest z odlewu żebrowanego, w którym zintegrowane są wszystkie elementy transmisyjne jak prowadnice osi oraz silniki momentowe i silnik liniowy. Stół roboczy jest zintegrowany z uchwytem palet. W zakresie automatyzacji istnieje możliwość wyboru systemu paletowego. Pinola osi Z jest odlewem o zoptymalizowanej wadze, zapewniającym wysoką sztywność przy obróbce zgrubnej.

Liniały optyczne wysokiej rozdzielczości zainstalowane w osiach XYZ oraz enkodery w osiach B, C gwarantują bezpośredni pomiar pozycji i wysoką precyzję ruchów podczas obróbki. Prowadnice osi posiadają automatyczny centralny system smarowania.

W przypadku postawionych wysokich wymagań dla dokładności obrabiarkę powinno się zainstalować w odpowiednim pomieszczeniu, w którym zapewniona jest stabilna temperatura przez cały rok niezależnie od pory roku. Obrabiarka nie jest okresowo nasłoneczniona i nie oddziałują na nią przeciągi.

Model:Mikron HSM 400U LP
Liczba osi:5 (X, Y, Z, B, C)
Masa:7.000 [kg]
Korpus:polimerobeton; konstrukcja portalowa
Maks. masa przedmiotu obrabianego:25 kg
Przesuwy:X: 500 mm
Y: 240 mm
Z: 360 mm
B: +110/-110 [ ° ] uchył
C: nx360° obrót
Posuw szybki:XYZ: 60 [m/min]
Dokładność pozycjonowania:0,008 [µm]
Czas wymiany narzędzia od wióra do wióra:od 5 do 5,5 [s] w zależności od magazynu
Maks. moc WR dla 40% S6:8,5 [kW] dla wrzeciona 54.000 [obr/min]
Moment dla WR przy 40% S6:3,5 [Nm] dla wrzeciona 54.000 [obr/min]
Sonda narzędziowa:TAK
Sonda przedmiotowa:TAK
Układ sterowania:Heidenhain iTNC530

W przypadku osi XYZ zastosowano liniały optyczne, a w osiach B (uchylnej) oraz C (obrotowej) enkodery. Liniał optyczny (układ fotoelektryczny) z kodowanymi punktami referencyjnymi na długości umożliwia sterowanie CNC z rozdzielczością pozycjonowania rzędu 0,0001 mm. Liniały funkcjonują w strumieniu sprężonego powietrza w celu minimalizowania wpływu zanieczyszczeń. Z kolei wpływ odkształceń termicznych kompensowany jest poprzez układ elektryczny. Termostabilizacja w przypadku tego typu obrabiarek jest istotną kwestią. Mikron HSM 400U LP wyposażony jest w niezależne układy chłodzące do stabilizacji cieplnej wrzeciona głównego, napedów osi i
szafy elektrycznej. Szafa elektryczna ze względu na warunki środowiskowe jest hermetycznie odseparowana od otoczenia. Urządzenie chłodzące jest instalowane poza maszyną technologiczną, a w przypadkach gdzie to jest możliwe poza pomieszczeniem obrabiarki.

Możliwe jest opcjonalne zainstalowanie kilku wrzecion. Jednym z nich jest wrzeciono 54.000 [obr/min]. Jest to wrzeciono wysokiej częstotliwości typu kartridżowego instalowane bezpośrednio w pinoli osi Z. Stożek wrzeciona przystosowany jest do uchwytów w stanardzie HSK-E z zaciskiem hydro-mechaniczny. Powierzchnie stożka są poddawane ciągłemu nadmuchowi sprężonego powietrza by zapewnić ich czystość i brak zanieczyszczeń. Wrzeciono wyposażono w hybrydowe łożyska ceramiczne z układem smarowania mgłą olejową. Dodatkowo stosowana jest swoista kurtyna powietrzna chroniąca wrzeciono przed zanieczyszczeniami. Temperatura wrzeciona jest non stop kontrolowana i utrzymywana na właściwym poziomie z zastosowaniem zamkniętego układu chłodzącego. W przypadku wrzeciona Cool-Core wał główny chłodzony jest cieczą. Takie rozwiązanie minimalizuje wpływ odkształceń termicznych również w sytuacji ciągłego wykorzystania chłodzenia przez narzędzie.

Stół uchylno-obrotowy typu High Speed jest sterowany poprzez jednostke CNC jako 4-ta i 5-ta os. Osie obrotowa i uchylna są napędzane bezpośrednio poprzez silniki momentowe chłodzone cieczą. Rozwiązanie takie zapewnia sztywność, brak luzów, a brak przekładni mechanicznej osiągane są duże prędkości obrotowe z odpowiednią dynamiką. Frezowanie z dużą sztywnością jest możliwe dzięki zastosowaniu masywnego zespołu łożyskowania osiowego i promieniowego. Zastosowano bezpośredni kątowy przyrostowy układ pomiarowy, który jest zainstalowany w osiach. Zapewnia to bardzo wysoką dokładność pozycjonowania oraz powtarzalność. gwarantuje najwyzsza dokładnosc pozycjonowania oraz powtarzalnosc. Stół konstrukcyjnie jest zintegrowany z systemem palet EROWA ITS-148. Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego przy pełnych ruchach obrotowych i uchylnych wynoszą Ø230 mm i wysokość 350 mm.

Mikron HSM 400U LP

Mikron HSM 400U LP

W tym centrum obróbkowym zastosowano optyczny system pomiarowy, który analizuje wymiary narzędzia, w tym jego długość i zestawia z danymi zapisanymi w tabeli narzędzi. W ramach analizy optycznej na bazie obróbki cyfrowej usuwane są zanieczyszczenia narzędzia (np.: wióry, krople, pył). Jeżeli wartość zmierzona odbiega od zdefiniowanych w tabeli tolerancji wówczas narzędzie jest automatycznie wymieniane na zastępcze (dublujące) lub proces obróbki zostaje przerwany. System weryfikacji narzędzia bazuje na opisie narzędzia, jego kształcie, wymiarach, w tym promieniu. W wersji podstawowej możliwe jest mierzenie narzędzi od 0,2 do 12 mm średnicy. Obsługiwane są takie narzędzia jak: frezy walcowe, frezy kulowe, frezy torusowe. frezy do gwintowania oraz wiertła.

Obrabiarka może MIKRON HSM 400U LP może być wyposażona opcjonalnie w kilka rodzajów magazynów narzędzi, co ma wpływ na liczbę gniazd w magazynie (od 60 do 245). Szczegółowe specyfikacje opcji wyposażenia jest określane w ramach oferty. Istnieje możliwość zakupu zbiorników cieczy chłodzącej o różnych objętościach.

%d bloggers like this: