Napędy ruchu posuwowego

Ruch posuwowy we współczesnych obrabiarkach CNC, a szczególnie w obrabiarkach dla obróbek szybkościowych odgrywa równie istotną rolę co ruch roboczy.

Napędy ruchu posuwowego powinny spełniać następujące wymagania:

  • bezstopniowa zmiana prędkości posuwowej (posuw szybki 20-40 m/min i roboczy 0-4 m/min),
  • duże przyspieszenie i opóźnienie ruchu,
  • duża sztywność transmisji napędu – minimalizowanie wystąpienia zjawiska stick-up (cierne drgania relaksacyjne),
  • małe opory przesuwu (niewielkie siły tarcia) – minimalizowanie wystąpienia zjawiska stick-up oraz zużycia energii,
  • stabilna wartość posuwu (bardzo małe wahania prędkości), wysoka dokładność pozycjonowania.

Stick-up (cierne drgania relaksacyjne)

Przede wszystkim zjawisko to jest omawiane na przykładzie przekładni ciernych. Gdy prędkość ruchu względnego powierzchni współpracujących jest stała i niewielka, rzeczywista prędkość może zmieniać się skokowo – zjawisko stick-up. Główną przyczyną powstawania tego typu drgań są wyższe wartości sił tarcia statycznego względem kinematycznego. Przy wyższej prędkości posuwu skoki trących o siebie powierzchni (prowadnic) są mniejsze. Zwiększeniu ulega udział tarcia kinetycznego nad tarciem statycznym. Stosowanie smarowania prowadnic pozwala na minimalizowanie występowanie zjawiska stic-up. Smary (oleje) powinny przenosić znaczne obciążenia przy zachowanym, nieprzerwanym filmie olejowym. W przypadku prowadnic pionowych wymagana jest dobra przyczepność.

Materiały źródłowe:

  • Honczarenko J., Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2008
  • Galewski M., Rozprawa doktorska. Nadzorowanie drgań podczas frezowania szybkościowego smukłymi narzędziami z wykorzystaniem zmiennej prędkości obrotowej wrzeciona, Politechnika Gdańska 2007
  • Wilk P., Rozprawa doktorska. Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych i metody elementów skończonych w optymalizacji korpusów obrabiarek, Politechnika Śląska 2011
  • Kosmol J., Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, WNT 1995
  • Zasoby internetu: proekologia.pl.
%d bloggers like this: