Wprowadzenie do CAM

CAM (ang. Computer Aided Manufacturing – Komputerowe Wspomaganie Wytwarzania) to programy lub systemy informatyczne integrujące etapy projektowania oraz wytwarzania. W rzeczywistości przemysłowej programy i systemy CAM są typu off-line. Przeznaczone są do opracowywania programów obróbkowych dla obrabiarek CNC.

Oprogramowanie CAM wykorzystuje dane z programów CAD (ang. Computer Aided Designing – Komputerowe Wspomaganie Projektowania). Dane między CAD a CAM mogą być transferowane bezpośrednio lub poprzez programy pośredniczące zwane procesorami.

Efektem pracy programów/systemów CAM jest program obróbkowy (szczegółowe instrukcje tzw. G-code), który steruje obróbką na obrabiarkach sterowanych numerycznie (ang. CNC – Computer Numerical Control).

Zalety programów i systemów CAM:

 • Zdefiniowany plan produkcyjny.
 • Wydajniejsze wykorzystanie dostępnego oprzyrządowania technologicznego (HSM/HSC, 5 osi, EDM, inne).
 • Opracowanie programów obróbkowych; weryfikacja i optymalizacja programów G-code – podnoszenie wydajności produkcji, automatyzacja w zakresie dokumentacji technologicznej.
 • Współczesna zaawansowane systemy CAM mogą być zintegrowane z innymi programami i systemami z rodziny CAx (np. zarządzanie cyklem życia produktu – PLM – ang. Product Life Management). Taka organizacja udostępnia technologom dodatkową wiedzę o procesie produkcyjnym.
 • Możliwość pracy w systemach DNC (ang. Direct Numerical Control). Bezpośrednie sterowanie numeryczne bazuje na rozwiązaniach sieciowych.

Wybór programu/systemu CAM nie jest zadaniem jednoznacznym lecz wymaga podejścia wielokryterialnego, które może polegać na wykorzystaniu wielkości mierzalne oraz ocen opisowych. W przypadku dużych wdrożeń systemów CAM koszty zakupu i wdrożenia są nierzadko ustalane na drodze negocjacji indywidualnych. Ważnym zagadnieniem jest omówienie i określenie szkolenia inżynierskierów (technologów) w użytkowaniu środowiska CAM.

W zakresie funkcjonalności programu lub systemu CAM warto zwrócić uwagę na:

 • asocjatywność programu/systemu CAM z programem/systemem CAD,
 • liczba obsługiwanych programowalnych osi obrabiarki,
 • modelowanie 3D, 2D,
 • pełne wykrywanie kolizji narzędzia z oprzyrządowaniem technologicznym i przedmiotem obrabianym,
 • zarządzanie przeszkodami,
 • optymalizacja programów obróbkowych,
 • symulacja 3D (geometryczna, czy elementy zjawisk dynamicznych), w tym także symulacja kinematycznych ruchów obrabiarki,
 • definiowanie dowolnych najazdów i odjazdów,
 • definiowanie narzędzi.
 • wsparcie podprogramów,
 • synteza postprocesorów do obrabiarek,
 • synteza modeli obrabiarek,
 • obróbki szybkościowe (HSM/HSC).
%d bloggers like this: